Kouzlo vánočního Norimberku a Regensburgu

Advent Německo de

Tropical Islands advent advent Berlin

PROGRAM:


1.den Odjezd v časných ranních hodinách z ČR do jednoho z nejkrásnějších měst Bavorska REGENSBURGU (Řezna). Prohlídka starobylého a středověkého města na břehu Dunaje, majestátní katedrála sv. Petra s klenotnicí katedrály, oblouková brána Porta Praetoria, Stará kaple, Kamenný most, knížecí zámek Thurnů a Taxisů a všudypřítomné vánoční trhy. Město je místem tradičního trhu Neupfarrplatz, loučemi osvětlené tržiště, řemeslné výrobky. Pro zájemce je připraven fakul. výlet do lázeňského městečka Bad Abbach, relaxace ve zdejších termálních lázních. Ubytování.

 

2.den Po snídani navštívíme neméně půvabné středověké město NORIMBERK. Prohlídka nádherně zrestaurovaného historického jádra s obrovským hradem Kaiserburg (Císařský palác) a magickými vánočními trhy, kde ochutnáme tradiční Bratwürste (klobásky) a Lebkuchen - velké, měkké perníkové tvary tradičně prodávané v době Vánoc. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

 

 

TERMÍN:

07.12. - 08.12.2013 (So - Ne)

 

 

CENA:

2.590 Kč

 

 

CENA ZAHRNUJE:

- dopravu klim. busem

- 1x ubytování v hotelu *** (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)

- 1x snídani

- služby průvodce

- pojištění proti úpadku CK

 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATEK:

- 1lůžkový pokoj 350 Kč

- komplexní pojištění vč. storna 60 Kč

 

 

Redok


Datum Název Dnů Doprava Cena
Ostatní zájezdy do Advent Německo

<
>
 
Share Button